900 11 21 21

L-J 9:00 - 19:00
V 9:00 - 15:00

Quotes

Butlletí de Cotizació

Dades de l'empresa

,

Dades de pagament

PAGAMENT ENDARRERIT
%
Mensual Semestral

Instruccions de formalització

  • (1) Número d’inscripció de l’empresa a la Seguretat Social o número patronal.
  • (2) Nombre de treballadors que figuren al TC2 de la Seguretat Social. Si el pagament es fa semestralment, nombre mitjà de treballadors.
  • (3) Base d’Accidents i Malalties Professionals declarades a les Assegurances Socials (TC2), si el pagament s’efectua mensualment, o la suma dels 6 mesos si el pagament s’efectua semestralment.
  • (4) Percentatge a aplicar sobre la base d’AT i EP per obtenir la quota. Per al 2023, aquest percentatge és del 0,35%.
  • (5) Termini al qual correspon la liquidació de la quota. Si el pagament és semestral, ha de comprendre el semestre anterior (gener a juny o juliol a desembre). Si és mensual, ha d’aparèixer el mes anterior al qual es fa el pagament. Si es paguen endarreriments, han de comprendre DES DEL primer mes FINS A l’últim mes que correspongui el pagament efectuat.
  • (6) S o M segons s’hagi decidit (i comunicat prèviament mitjançant carta a la FLC) fer el pagament semestral o mensual.
  • (7) Només s’ha d’emplenar si el pagament es realitza fora del termini reglamentari, segons la normativa vigent per a la Seguretat Social. El tipus a aplicar serà el mateix que aplica la Seguretat Social.